SOME OF THE HIGHLIGHTS FROM OUR CHRISTMAS ELF ON THE SHELF CAMPAIGN

#lookafteryoursELF

 

Ar gyfer mis Rhagfyr, bydd Barod yn rhedeg ein fersiwn o’r coblyn ar y silff o safbwynt lleihau niwed. Edrychwch ar ein pyst dyddiol i gadw llygad ar yr hyn y mae’n coblyn haerllug ni wedi bod yn gwneud!

For the month of December, Barod will be running our own elf on the shelf with a harm reduction slant. Check out our daily posts to keep an eye on what our cheeky elf has been up to!

Facebook @WeAreBarod

Twitter @WeAreBarod