Yfed Doeth, Heneiddio’n Dda

A hoffech chi ymuno â thîm dynamig er mwyn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am alcohol wrth iddynt fynd yn hŷn?

Ar hyn o bryd, mae gennym swydd wag amser llawn, ac rydym yn dymuno penodi

Arweinydd Tîm, Atal ac Ymgyrchoedd

Cyflog: £23,935 – £29,000

Lleoliad: Swyddfa ym Mhontypridd a chan weithio ar draws ardal Cwm Taf

Contract: Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2020

Am fanylion pellach, cysylltwch â richard.broadway@drinkwiseagewell.org.uk

Ffôn 0800 161 5780

Neu am fanyleb swydd lawn ac er mwyn troi at gopi o’r pecyn ymgeisio, trowch at y wefan ganlynol: drinkwiseagewell.org.uk a www.kaleidoscopeproject.org.uk

Dyddiad cau: 18/1/2019

 

Drink Wise, Age Well

Want to join a dynamic team to help people make heathier choices about alcohol as they age?

We currently have a full-time vacancy

Team Leader, Prevention and Campaigns

Salary: £23,935 – £29,000

Location: Office base at Pontypridd and covering the Cwm Taf area

Contract: Fixed term until 31st March 2020

For further details contact richard.broadway@drinkwiseagewell.org.uk

Telephone 0800 161 5780

Or for a full job specification and access to application packs visit the following website: drinkwiseagewell.org.uk & www.kaleidoscopeproject.org.uk

Closing date: 18/1/2019