Mae GCAG yn gonsortiwm rhwng Barod, Kaleidoscope a G4S sy’n gweithio ar draws ardal Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig ystod eang o gymorth i’r rhai dros 18 oed:

  • Lleihau niwed
  • Cyngor byr
  • Cynllunio gofal strwythuredig
  • Ymyriadau seicogymdeithasol â llaw
  • Rhaglenni triniaeth glinigol
  • Cyfeirio a chymorth cyfalaf adfer
  • Rhaglenni trin cyffuriau ac alcohol Cyfiawnder Troseddol
  • Cymorth i Deuluoedd

 

Am gyfeiriadau a gwybodaeth, cysylltwch â’r pwynt Cyswllt Unigol (SPOC) ar 0333 999 3577 neu trowch at y website