Rydym yn defnyddio ystod eang o ymyriadau ac adnoddau yn ein grwpiau a’n sesiynau cymorth, sydd wedi cael eu teilwra i’r unigolyn.

Ond ceir nifer o adnoddau a fydd yn ddefnyddiol i chi eu defnyddio yn eich cartref efallai, rhai yn cynnig ychydig gyngor a gwybodaeth a rhai a fydd yn eich helpu i ddeall eich defnydd chi o gyffuriau neu alcohol ychydig yn well.

Cliciwch ar y + isod i gael adnoddau am bob pwnc