Mae Barod ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau, 9am-5pm ac ar ddydd Gwener, 9am-4.30pm, ac eithrio Gwyliau Banc.

Os bydd angen help arnoch y tu hwnt i’r oriau hyn, cysylltwch â DAN 247 ar Rhadffôn: 0808 808 2234 o neu anfonwch neges destun DAN at: DAN to: 81066

Os yw’n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Dan 18?