Pan fyddwn yn datblygu gwasanaethau Barod, byddwn yn ystyried strategaeth genedlaethol a thystiolaeth ryngwladol.

Rydym yn gwybod bod lleihau niwed yn gweithio a bod cynorthwyo pobl wrth iddynt adfer yn ymwneud â mwy na’r sylwedd ei hun.

Os hoffech gael gwybod mwy am gefndir y gwaith a wnawn, cliciwch y tabiau isod.

Os hoffech gael gwybod am weledigaeth a chenhadaeth Barod, trowch at ein tudalen Amdanom Ni