Croeso i wasanaeth Barod Clicio a Dosbarthu Naloxone. Mae Naloxone yn feddyginiaeth achub bywyd a all wyrdroi effeithiau gorddos opioid dros dro, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â heroin, methadon, morffin, buprenorffin a chodin. Gall weithio o fewn pum munud i'w weini a gall bara rhwng 20 a 40 munud. Mae'n hanfodol bod unrhyw un sy'n profi gorddos yn ennill cymorth meddygol, felly mae angen i chi ffonio 999 a gofyn am ambiwlans ar unwaith.

  Os nad ydych wedi ymgymryd ag ymwybyddiaeth gorddos a hyfforddiant naloxone o'r blaen, neu os nad ydych wedi gwneud hynny ers amser maith, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn cwblhau ein hyfforddiant ar-lein cyn llenwi'r ffurflen isod a gwneud cais am Becyn Naloxone  i'w ddefnyddio gartref. I gael mynediad at yr hyfforddiant ar-lein rhad ac am ddim hwn, cliciwch yma.

  I archebu'ch citiau naloxone, llenwch y ffurflen isod. Byddwch yn derbyn dau git, ynghyd ag amrywiaeth o adnoddau cysylltiedig â lleihau niwed, a fydd yn cyrraedd y cyfeiriad a ddarperir mewn pecynnau plaen. Caiff y wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn gyfrinachol a ni rennir am bwrpasau marchnata.

  Eich manylion

  Datganiad hyfforddiant

  “Rwyf wedi dilyn y cwrs e-Ddysgu Barod argymelledig yn ymwneud ag Ymwybyddiaeth Gorddos a Naloxone, neu wedi derbyn hyfforddiant Naloxone o'r blaen. Rwy'n deall yn iawn ac yn ymwybodol o brif arwyddion gorddos sy'n gysylltiedig ag opioid, rwy'n gwybod sut i ymateb yneffeithiol a gweini naloxone.”

  Sylwch: Os NAD ydych chi'n cytuno â’r datganiad hyfforddiant, bydd aelod o'n tîm yn rhoi galwad i chi ar y rhif ffôn symudol a ddarperir, i hwyluso hyfforddiant ar sut i nodi gorddos opioid a gweini naloxone yn effeithiol.

  Cydsyniad

  Adborth

  Os hoffech roi unrhyw adborth ynghylch y broses ymgeisio neu'ch profiad o'r gwasanaeth, gwnewch hynny isod