Chat with us, powered by LiveChat
Cuddio

MAE NALOXONE YN ARBED BYWYDAU – MAE HWN YN AR GAEL GENNYM

X

Barod – gwneud gwahaniaeth

 Ein nod yw cynorthwyo unrhyw un sy’n barod i newid a gwneud gwahaniaeth i’w bywyd nhw neu i fywyd rhywun arall.

Mae hyn yn golygu darparu cymorth ac arweiniad cyfrinachol ac o ansawdd uchel yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan eu harferion defnyddio alcohol neu gyffuriau neu gan arferion defnyddio alcohol neu gyffuriau rhywun arall; a chodi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd y gallwn oll helpu i leihau’r niwed a achosir gan gamddefnyddio sylweddau.

Ymunwch â Ni

Mae gweithio i Barod yn fwy na swydd yn unig.

Mae gennym swyddi i’w llenwi ar draws De a Gorllewin Cymru, a fydd yn cynnig y cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Trowch at ein Work with Us tudalen Gweithio gyda Ni i weld manylion y swyddi gwag presennol

Dewch o hyd i fwy

Cysylltwch â NI

We stand against racism. ⚫️ To find out more about #BlackLivesMatter please visit https://t.co/qYjlCdLv1m ⚫️ Here… https://t.co/RnXQf3b00N
😃Hoffem Barod ddiolch I bob un o’r gwirfoddolwyr sydd wedi ein cefnogi ni, yn y gorffennol ac ar hyn o bryd 🙌Barod… https://t.co/PU5dVKZ7tO
I ddod o hyd i’ch swyddfa agosaf neu os ydych eisiau mwy o help