Mae Gwent N-Gage, y gwasanaeth i bobl ifanc yng Ngwent, yn darparu cymorth i bobl ifanc a’u teuluoedd, ac ar gyfer y gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw.

I BOBL IFANC A’U TEULUOEDD:

 • Cymorth arbenigol un i un ar gyfer pobl ifanc sy’n defnyddio sylweddau, ac ar gyfer eu hanwyliaid
 • Cymorth arbenigol un i un ar gyfer pobl ifanc sy’n defnyddio sylweddau ac y mae ganddynt broblemau iechyd meddwl
 • Gweithio gyda theuluoedd er mwyn eu helpu i ddeall, ymateb i ac ymdopi gyda defnydd sylweddau aelodau ifanc eu teulu
 • Gweithdai a sesiynau codi ymwybyddiaeth mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol
 • Gwaith ar wahân â ffocws gyda phobl ifanc yn y gymuned
 • Addysg gan gymheiriaid a hyfforddiant achrededig i bobl ifanc

AR GYFER GWEITHWYR PROFFESIYNOL:

Tair lefel o hyfforddiant am ddim,

sy’n cynnwys:

 • Ymwybyddiaeth o gamddefnyddio sylweddau;
 • Sgrinio am ddefnydd pobl ifanc o sylweddau ac
 • Ymateb i a gweithio gyda phobl ifanc sy’n defnyddio sylweddau
 • Defnyddio sylweddau a datblygiad pobl ifanc yn eu harddegau
 • Sylweddau Seicoweithredol newydd

Un rhif Cyswllt ar gyfer cyfeiriadau a gwybodaeth:  0333 3202751

Am ragor o wybodaeth, trowch at dudalen N-gage ar wefan Choices  YMA