Mae ymgyrch newydd ar fynd ledled Cymru yn codi ymwybyddiaeth am gam-drin plant yn rhywiol – a’r hyn y gallwn ei wneud i’w atal.

Prosiect atal cam-drin plant yn rhywiol yw Stop it Now! Cymru  sy’n gweithio ar draws y wlad i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y safle gorau i amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol ac ecsploetiaeth.

Caiff Stop it Now! Cymru ei redeg gan elusen amddiffyn plant The Lucy Faithfull Foundation.

Byddant yn rhoi negeseuon ar:

Mae dwy daflen wedi cael eu cynhyrchu. Un ar gyfer rhieni a gofalwyr, ac un ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Gallwch eu lawr-lwytho a’u hargraffu yma